Witaj!

GrandExpertS jest międzynarodowym, interdyscyplinarnym, opartym na współpracy, projektem, finansowanym ze środków Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+.

Zamiarem projektu jest stworzenie możliwości, jak i zachęcenie starszych ludzi o specyficznej wiedzy, by sami zechcieli i umieli rozwijać cyfrowy kontent modułów nauczania. W celu najlepszego  przygotowania ich do roli  e-autora, przejdą szkolenia, a towarzyszyć im będą eksperci multimediów i trenerzy w edukacji dorosłych. Pod koniec projektu wszystkie wypracowane materiały znajdą się na dostępnej platformie i będą udostępniane zainteresowanym seniorom w całej Europie.

Cyfrowa kompetencja jest częścią umiejętności pozwalającej jednostce na aktywniejszy udział w społeczeństwie, dzięki temu również przyczynia się do aktywnego starzenia.

Na tym portalu znajdziesz wszystkie informacje dotyczące projektu, jego resultatów oraz partnerów projektu. Skontaktuj się z nami jesli chcesz dowiedziec się wiecej lub wziąć udział w projekcie!