Na temat GrandExperS

Projekt GrandExpertS – Szkolenie starszych ekspertów tak by mogli dzielić się swoją wiedzą i mogli stworzyć własny materiał do nauki – ma na celu ulepszenie i rozwinięcie (cyfrowych) możliwości nauki dla starszych dorosłych, pozwalający na stworzenie własnej multimedialnej oferty nauczania.

Oczekiwane główne rezultaty:

Projekt GrandExpertS wdrażany jest w pięciu europejskich krajach (Bułgaria, Niemcy, Irlandia, Holandia, Polska)