Welkom!

GrandExpertS is een internationaal, interdisciplinair samenwerkingsproject dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Erasmus + -programma.
Het project is bedoeld om senioren met specifieke kennis en ervaring in staat te stellen zelf digitale leerinhoud te ontwikkelen. Om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun activiteiten als e-auteur, worden ze opgeleid en begeleid door multimediadeskundigen en trainers in het volwassenenonderwijs. Aan het einde van het project zal al het ontwikkelde lesmateriaal worden gepubliceerd op een vrij toegankelijk platform en worden gedeeld met geïnteresseerde senioren in heel Europa.
Aangezien digitale competenties bijdragen aan vaardigheden die de eigen kracht van mensen en hun deelname aan de samenleving vergroot, draagt het project bij aan het actief ouder worden op latere leeftijd.

Op deze website vindt u alle relevante informatie over het project, de resultaten en het partnerschap.

Neem gerust contact op voor meer informatie en over hoe u kunt deelnemen aan GrandExpertS!